Analizy FEM

Nasze biuro oferuje projektowanie oraz weryfikację strukturalną poprzez analizy FEM dla:

  • Konstrukcji Kadłuba,
  • nadbudówek,
  • pokładówek,
  • pomieszczenia typu Accomodation, na każdym typie statku lub obiekcie oceanotechnicznym,

konstrukcji nośnych oraz fundamentów dla każdego rodzaju wyposażenia i urządzeń pokładowych takich jak:

  • wciągarki, dźwigi, pędniki,
  • lądowiska dla helikopterów,
  • wyposażenie typu Life Saving Appliances
  • urządzenia cumownicze i holownicze.
Do każdej z analiz, w celu weryfikacji otrzymanych wyników, przygotowujemy raport techniczny, zgodny z wymogami wskazanego towarzystwa klasyfikacyjnego.
 

NavArt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Matejki 12, 80-232 Gdańsk, Poland

Phone: +48 58 741 58 22
Phone: +48 58 741 58 32

office@navart.com

Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000311792


NIP 957-100-41-54.
REGON 220661530