NavArt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Matejki 12, 80-232 Gdańsk, Poland

Phone: +48 58 741 58 22
Phone: +48 58 741 58 32

office@navart.com

Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000311792


NIP 957-100-41-54.
REGON 220661530