YEAR DESIGN SCOPE OF WORK
2017/2018 DIFFERENT PROJECTS FOR NED PROJECT

FINITE ELEMENT ANALYSIS (ANSYS)

2017/2018 PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) UDZIAŁ W TWORZENIU PROJEKTU TECHNICZNO - KLASYFIKACYJNEGO I ROBOCZEGO ORAZ DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ
2017 STATEK RYBACKI DLA BIURA NAVALCONSULTING (STOCZNIA FINOMAR)  KOMPLETNA DOKUMENTACJA ROBOCZA KADŁUBA (NUPAS)
2017/2018 PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) OBLICZENIA WYTRZMAŁOŚCIOWE METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH RAMPY DZIOBOWEJ (ANSYS) 
2017/2018 PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) UDZIAŁ W TWORZENIU PROJEKTU TECHNICZNO - KLASYFIKACYJNEGO ORAZ KOMPLETNY PROJEKT ROBOCZY
2017/2018 MEGA JACHT DLA DELTAMARIN POLAND  DOKUMENTACJA FUNDAMENTÓW
2016/2017 TRZY TRAFOSTACJE DLA GSG TOWERS ADAPTACJA DOKUMENTACJI ROBOCZEJ I DOKUMENTACJA TRASERSKA
2016 TRANSPORT MORSKI ELEMENTÓW MONOPILES DLA W. K. ZENKER DOKUMENTACJA OPRZYRZĄDOWANIA DO POSADOWIENIA I TRANSPORTU
2016 PROM PASAŻERSKO SAMOCHODOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER UDZIAŁ W TWORZENIU PROJEKTU TECHNICZNO-KLASYFIKACYJNEGO I ROBOCZEGO
2015/2016 PROJEKT OPRZYRZĄDOWANIA WIEŻ TURBIN WIATROWYCH DLA GSG TOWERS WYKONANIE KOMPLETNEGO PROJEKTU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ OPRZYRZĄDOWANIA DO PODNOSZENIA I TRANSPORTU WIEŻ TURBIN WIATROWYCH
2015/2016 STATEK PASAŻERSKI DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER KADŁUBOWA DOKUMENTACJA WARSZTATOWA PRZEBUDOWY
2015 MEGA JACHT DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER DOKUMENTACJA WARSZTATOWA PRZEBUDOWY
2015 INSTALACJA SCRUBBERA NA KONTENEROWCU DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER KADŁUBOWA DOKUMENTACJA WARSZTATOWA
2015 BARKA DO UKŁADANIA KABLI DLA NED PROJECT DOKUMENTACJA WARSZTATOWA KADŁUBA NA CZĘŚĆ JEDNOSTKI
2015 STATEK WSPARCIA DLA NAVY CZĘŚĆ DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ
2015 PROM RoRo DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER UDZIAŁ W TWORZENIU DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ KADŁUBA
2015 DWA LODOŁAMACZE DLA DELTAMARIN POLAND WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ KADŁUBÓW W PROGRAMIE AVEVA
2015 PROM PASAŻERSKO SAMOCHODOWY DLA DELTAMARIN POLAND WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ KADŁUBA W PROGRAMIE AVEVA
2015 RAMPY PORTOWE TERMINALI PROMOWYCH DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ
2015 GAZOWIEC LNG DLA WESTCON DESIGN POLAND UDZIAŁ W TWORZENIU PROJEKTU WSTĘPNEGO KADŁUBA
2015 KONTENEROWIEC DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER WYKONANIE RYSUNKÓW KLASYFIKACYJNYCH I DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ GRUSZKI DZIOBOWEJ
2014/2015 KONTENEROWIEC DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER DOKUMENTACJA WARSZTATOWA WYMIANY USZKODZONEJ GRUSZKI DZIOBOWEJ
2014/2015 STATEK TYPU WIV DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ NA CZĘŚĆ KADŁUBA ORAZ UDZIAŁ W TWORZENIU DOKUMENTACJI KLASYFIKACYJNEJ KADŁUBA
2014/2015 STATEK WIERTNICZY DLA RMDC KOORDYNACJA POMIĘDZY BIUREM PROJEKTOWYM I STOCZNIĄ W ZAKRESIE DOKUMENTACJI KADŁUBOWEJ
2014 STATEK AHTS DLA ULSTEIN POLAND LTD UDZIAŁ W WYKONYWANIU DOKUMENTACJI KLASYFIKACYJNEJ ORAZ DOKUMENTACJA WARSZTATOWA NA CZĘŚĆ KADŁUBA
2013/2014/2015 PLATFORMA WIERTNICZA DLA FIRMY RMDC CZĘŚĆ WARSZTATOWEJ DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY PLATFORMY
2013/2014 MEGAJACHT STALOWO ALUMINIOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER WYKONANIE KADŁUBOWEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEBUDOWY JEDNOSTKI (NUPAS HULL)
2013/2014 KABLOWIEC DLA FIRMY RMDC WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ (NUPAS HULL)
2013 HOLOWNIK DLA FIRMY NAVA WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ (NUPAS HULL)
2013 PROM PASAŻERSKO SAMOCHODOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ (NUPAS HULL)
2013 STATEK PASAŻERSKI DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER WYKONANIE KADŁUBOWEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEBUDOWY JEDNOSTKI
2013 MEGA JACHT STALOWO AUMINIOWY DLA FIRMY NAVA WYKONANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ KONSTRUKCJI PODŁÓG i REGAŁÓW
2013 PLATFORMA OFFSHORE DLA STOCZNI NAUTA WYKONANIE DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ ELEMENTÓW PLATFORMY OFFSHORE (ASTER)
2013 STATEK TYPU SEINER/TRAWLER DLA MARITIM SHIPYARD DOKUMENTACJA TRASERSKA POKRYW I INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STATKU (ASTER)
2012/2013 STATEK OCV DLA DELTAMARIN POLSKA KOMPLETNA DOKUMENTACJA TRASERSKA (ASTER), DOKUMENTACJA ROBOCZA NA CZĘŚĆ JEDNOSTKI (NUPAS)
2012/2013 DWA STATKI PSV DLA STOCZNI GDAŃSK TRASERSKA DOKUMENTACJA KADŁUBA NA CZĘŚĆ JEDNOSTKI (ASTER)
2012/2013 STATEK SEJSMICZNY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ (NUPAS HULL)
2012/2013 MEGA JACHT STALOWO AUMINIOWY DLA FIRMY NAVA WYKONANIE RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH NA CZĘŚĆ SEKCJI KADŁUBA I NADBUDÓWKI (NUPAS HULL)
2012/2013 STATEK FPSO DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER WYKONANIE CZĘŚCI KADŁUBOWEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEBUDOWY JEDNOSTKI
2012 STATEK CON RO DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ (NUPAS HULL)
2012 STATEK SPECJALNY DLA MARITIM SHIPYARD DOKUMENTACJA TRASERSKA BLOKÓW DZIOBOWYCH
2012 ELEMENTY POKŁADÓW KONSTRUKCJI OFFSHORE DLA FIRMY EPG DESIGN PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW DO PRAC TRASERSKICH
2011/2012 MEGAJACHT STALOWO ALUMINIOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER MODYFIKACJE I UAKTUALNIENIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ I KLASYFIKACYJNEJ, DOKUMENTACJA WARSZTATOWA FUNDAMENTÓW
2011 DOKUMENTACJA TRASERSKA JEDNOSTKI OFFSHORE DLA DELTAMARIN POLSKA WYKONANIE DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ W PROGRAMIE NESTIX NA CZĘŚĆ KADŁUB JEDNOSTKI OFFSHORE
2011 STATEK RO-RO DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI ROBOCZEJ KADLUBA (NUPAS)
2011 DOKUMENTACJA WARSZTATOWA FUNDAMENTOW NA MEGAJACHT DLA NED-PROJECT WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ FUNDAMENTÓW NA MEGAJACHT STALOWO - ALUMINIOWY (NUPAS)
2011 DOKUMENTACJA TRASERSKA NA PROM SAMOCHODOWY DLA STOCZNI GDAŃSK KOMPLETNA DOKUMENTACJA TRASERSKA (ASTER)
2010/2011 DOKUMENTACJA TRASERSKA NA PROM SAMOCHODOWY DLA STOCZNI GDAŃSK KOMPLETNA DOKUMENTACJA TRASERSKA (NESTIX)
2010/2011 TANKOWIEC SRODLADOWY DLA NED-PROJECT MODEL 3D TRZECH SEKCJI Z REJONU ZBIORNIKÓW ŁADUNKOWYCH (NUPAS HULL)
2010 STATEK PSV DLA ULSTEIN POLAND LTD WYKONANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ NA CZĘŚĆ SEKCJI Z REJONU SRÓDOKRĘCIA (NUPAS HULL)
2010 STATEK DO PRAC SPECJALNYCH DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER UDZIAL W PRZYGOTOWANIU PROJEKTU KLASYFIKACYJNEGO KADLUBA
2008/2009 JACHT MOTOROWY DLA ELOMATIC POLAND WYKONANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ NA CAŁĄ JEDNOSTKĘ (NUPAS HULL)
2008 HOLOWNIK DLA MTE DESIGN WYKONANIE MODELU 3D KADŁUBA W SYSTEMIE NUPAS HULL
2008 JEDNOSTKA DO OBSŁUGI OFFSHORE DLA CADMARTECH LTD WYKONANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ NA CZĘŚĆ JEDNOSTKI (NUPASS HULL)
2008 KONTENEROWIEC DLA CADMARTECH LTD WYKONANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ NA CZĘŚĆ JEDNOSTKI (NUPASS HULL)

 

 

NavArt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Gen. de Gaulle'a 3A/2, 80-261 Gdańsk, Poland

Tel.: +48 58 741 58 22
Tel.: +48 58 741 58 32

office@navart.com

District Court for Gdańsk–Północ in Gdańsk
7th Commercial Division of the National Court Register
Company number (KRS) 0000311792


NIP 957-100-41-54.
REGON 220661530