ROK PROJEKT ZAKRES PRAC
2019/2020 INSTALACJA SCRUBBERA NA KONTENEROWCU DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER KOMPLETNA DOKUMENTACJA KADŁUBOWA PR (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL)
2019/2020 STAWIACZ PŁAW DLA BIURA NAVALCONSULTING KOMPLETNA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-KLASYFIKACYJNA ORAZ ROBOCZA KADŁUBA (ANSYS, CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL, RHINOCEROS)
2019/2020 MEGAJACHT DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA PELLA SIETAS) UDZIAŁ W TWORZENIU DOKUMENTACJI PR KADŁUBA (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL)
2019 PORTOWE SUWNICE BRAMOWE DLA FIRMY BALTIC OPERATOR ADAPTACJA DOKUMENTACJI PR ORAZ DOKUMENTACJA TRASERSKA (ASTER)
2019 MEGAJACHT DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER RYSUNKI OBRACANIA I TRANSPORTU SEKCJI
2019 STATEK RYBACKI DLA STOCZNI FINOMAR KOMPLETNA DOKUMENTACJA ROBOCZA KADŁUBA (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL, RHINOCEROS)
2019 STATEK PASAŻERSKI DLA FIRMY BALTIC OPERATOR ADAPTACJA DOKUMENTACJI ROBOCZEJ ORAZ DOKUMENTACJA TRASERSKA BLOKÓW KADŁUBA (ASTER, RHINOCEROS)
2019 INSTALACJA SCRUBBERA NA KONTENEROWCU DLA FIRMY NAVA KADŁUBOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-KLASYFIKACYJNA PT, OBLICZENIA METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH, DOKUMENTACJA PR (ANSYS, CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL, RHINOCEROS)
2019 PROM DWUSTRONNY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA PELLA SIETAS) UDZIAŁ W TWORZENIU DOKUMENTACJI PR KADŁUBA (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL)
2019 RAMPA BURTOWA DLA STOCZNI REMONTOWA RIVER SHIPYARD ZESTAWIENIE MATERIAŁU DO ZAMÓWIENIA MATERIAŁOWEGO ORAZ DOKUMENTACJA TRASERSKA (ASTER, RHINOCEROS)
2018/2019 PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) UDZIAŁ W TWORZENIU PROJEKTU TECHNICZNO - KLASYFIKACYJNEGO I ROBOCZEGO ORAZ DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ
2018 MEGAJACHT DLA FIRMY NAVA KADŁUBOWA DOKUMENTACJA WARSZTATOWA NA CZĘŚĆ SEKCJI (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL)
2018 INSTALACJA SCRUBBERA NA KONTENEROWCU DLA FIRMY NAVA KADŁUBOWA DOKUMENTACJA PR (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL)
2018 RAMPA RUFOWA DLA STOCZNI REMONTOWA RIVER SHIPYARD ZESTAWIENIE MATERIAŁU DO ZAMÓWIENIA MATERIAŁOWEGO ORAZ DOKUMENTACJA TRASERSKA (ASTER)
2018 PROM RZECZNY DLA BIURA NAVALCONSULTING KOMPLETNA DOKUMENTACJA ROBOCZA KADŁUBA (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL)
2017/2018 RÓŻNE PROJEKTY DLA NED-PROJECT OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH (ANSYS)
2017/2018 PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) UDZIAŁ W TWORZENIU PROJEKTU TECHNICZNO-KLASYFIKACYJNEGO I ROBOCZEGO ORAZ DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ
2017 STATEK RYBACKI DLA BIURA NAVALCONSULTING (STOCZNIA FINOMAR) KOMPLETNA DOKUMENTACJA ROBOCZA KADŁUBA (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL, RHINOCEROS)
2017/2018 PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE METODĄ ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH RAMPY DZIOBOWEJ (ANSYS, RHINOCEROS)
2017/2018 PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) UDZIAŁ W TWORZENIU PROJEKTU TECHNICZNO-KLASYFIKACYJNEGO ORAZ KOMPLETNY PROJEKT ROBOCZY (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL)
2017/2018 MEGAJACHT DLA DELTAMARIN POLAND DOKUMENTACJA FUNDAMENTÓW (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL)
2016/2017 TRZY TRAFOSTACJE DLA GSG TOWERS ADAPTACJA DOKUMENTACJI ROBOCZEJ I DOKUMENTACJA TRASERSKA (ASTER)
2016 TRANSPORT MORSKI ELEMENTÓW MONOPILES DLA W. K. ZENKER DOKUMENTACJA OPRZYRZĄDOWANIA DO POSADOWIENIA I TRANSPORTU
2016 PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) UDZIAŁ W TWORZENIU PROJEKTU TECHNICZNO-KLASYFIKACYJNEGO I ROBOCZEGO (CADMATIC HULL - WCZEŚNIEJ NUPAS HULL)
2015/2016 PROJEKT OPRZYRZĄDOWANIA WIEŻ TURBIN WIATROWYCH DLA GSG TOWERS WYKONANIE KOMPLETNEGO PROJEKTU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ OPRZYRZĄDOWANIA DO PODNOSZENIA I TRANSPORTU WIEŻ TURBIN WIATROWYCH (ANSYS, RHINOCEROS)
2015/2016 STATEK PASAŻERSKI DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER KADŁUBOWA DOKUMENTACJA WARSZTATOWA PRZEBUDOWY (NUPAS HULL)
2015 MEGAJACHT DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER DOKUMENTACJA WARSZTATOWA PRZEBUDOWY (ANSYS, NUPAS HULL, RHINOCEROS)
2015 INSTALACJA SCRUBBERA NA KONTENEROWCU DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER KADŁUBOWA DOKUMENTACJA WARSZTATOWA (NUPAS HULL)
2015 BARKA DO UKŁADANIA KABLI DLA NED PROJECT DOKUMENTACJA WARSZTATOWA KADŁUBA NA CZĘŚĆ JEDNOSTKI (NUPAS HULL)
2015 STATEK WSPARCIA DLA NAVY CZĘŚĆ DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ (ASTER)
2015 PROM RO RO DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) UDZIAŁ W TWORZENIU DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ KADŁUBA (NUPAS HULL)
2015 DWA LODOŁAMACZE DLA DELTAMARIN POLAND WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ KADŁUBÓW (AVEVA)
2015 PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY DLA DELTAMARIN POLAND WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ KADŁUBA (AVEVA)
2015 RAMPY PORTOWE TERMINALI PROMOWYCH DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ (NUPAS HULL)
2015 GAZOWIEC LNG DLA WESTCON DESIGN POLAND UDZIAŁ W TWORZENIU PROJEKTU WSTĘPNEGO KADŁUBA (NUPAS HULL)
2015 KONTENEROWIEC DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER WYKONANIE RYSUNKÓW KLASYFIKACYJNYCH I DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ GRUSZKI DZIOBOWEJ (NUPAS HULL)
2014/2015 KONTENEROWIEC DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER DOKUMENTACJA WARSZTATOWA WYMIANY USZKODZONEJ GRUSZKI DZIOBOWEJ (NUPAS HULL, RHINOCEROS)
2014/2015 STATEK TYPU WIV DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ NA CZĘŚĆ KADŁUBA ORAZ UDZIAŁ W TWORZENIU DOKUMENTACJI KLASYFIKACYJNEJ KADŁUBA (NUPAS HULL)
2014/2015 STATEK WIERTNICZY DLA RMDC KOORDYNACJA POMIĘDZY BIUREM PROJEKTOWYM I STOCZNIĄ W ZAKRESIE DOKUMENTACJI KADŁUBOWEJ
2014 STATEK AHTS DLA ULSTEIN POLAND UDZIAŁ W WYKONYWANIU DOKUMENTACJI KLASYFIKACYJNEJ ORAZ DOKUMENTACJA WARSZTATOWA NA CZĘŚĆ KADŁUBA (NUPAS HULL)
2013/2014/2015 PLATFORMA WIERTNICZA DLA FIRMY RMDC CZĘŚĆ WARSZTATOWEJ DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY PLATFORMY
2013/2014 MEGAJACHT STALOWO-ALUMINIOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER WYKONANIE KADŁUBOWEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEBUDOWY JEDNOSTKI (NUPAS HULL)
2013/2014 KABLOWIEC DLA FIRMY RMDC WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ (NUPAS HULL)
2013 HOLOWNIK DLA FIRMY NAVA WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ (NUPAS HULL)
2013 PROM PASAŻERSKO - SAMOCHODOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ (NUPAS HULL)
2013 STATEK PASAŻERSKI DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER WYKONANIE KADŁUBOWEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEBUDOWY JEDNOSTKI (NUPAS HULL)
2013 MEGAJACHT STALOWO-ALUMINIOWY DLA FIRMY NAVA WYKONANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ KONSTRUKCJI PODŁÓG i REGAŁÓW (NUPAS HULL)
2013 PLATFORMA OFFSHORE DLA STOCZNI NAUTA WYKONANIE DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ ELEMENTÓW PLATFORMY OFFSHORE (ASTER)
2013 STATEK TYPU SEINER/TRAWLER DLA MARITIM SHIPYARD DOKUMENTACJA TRASERSKA POKRYW I INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STATKU (ASTER)
2012/2013 STATEK OCV DLA DELTAMARIN POLSKA DOKUMENTACJA ROBOCZA NA CZĘŚĆ JEDNOSTKI ORAZ KOMPLETNA DOKUMENTACJA TRASERSKA (ASTER, NUPAS HULL)
2012/2013 DWA STATKI PSV DLA STOCZNI GDAŃSK TRASERSKA DOKUMENTACJA KADŁUBA NA CZĘŚĆ JEDNOSTKI (ASTER)
2012/2013 STATEK SEJSMICZNY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG) WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ (NUPAS HULL)
2012/2013 MEGA JACHT STALOWO-ALUMINIOWY DLA FIRMY NAVA WYKONANIE RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH NA CZĘŚĆ SEKCJI KADŁUBA I NADBUDÓWKI (NUPAS HULL)
2012/2013 STATEK FPSO DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER WYKONANIE CZĘŚCI KADŁUBOWEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEBUDOWY JEDNOSTKI
2012 STATEK CON RO DLA
INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG)
WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ (NUPAS HULL)
2012 STATEK SPECJALNY DLA MARITIM SHIPYARD DOKUMENTACJA TRASERSKA BLOKÓW DZIOBOWYCH (ASTER)
2012 ELEMENTY POKŁADÓW KONSTRUKCJI OFFSHORE DLA FIRMY EPG DESIGN PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW DO PRAC TRASERSKICH
2011/2012 MEGAJACHT STALOWO ALUMINIOWY DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER MODYFIKACJE I UAKTUALNIENIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ I KLASYFIKACYJNEJ, DOKUMENTACJA WARSZTATOWA FUNDAMENTÓW
2011 JEDNOSTKA OFFSHORE DLA DELTAMARIN POLSKA WYKONANIE DOKUMENTACJI TRASERSKIEJ NA CZĘŚĆ KADŁUB JEDNOSTKI OFFSHORE (NESTIX)
2011 STATEK RO-RO DLA
INGENIEURBURO W. K. ZENKER (STOCZNIA FSG)
WYKONANIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI ROBOCZEJ KADŁUBA (NUPAS HULL)
2011 MEGAJACHT DLA NED-PROJECT WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ FUNDAMENTÓW NA MEGAJACHT STALOWO-ALUMINIOWY (NUPAS HULL)
2011 PROM SAMOCHODOWY DLA STOCZNI GDAŃSK KOMPLETNA DOKUMENTACJA TRASERSKA (ASTER)
2010/2011 PROM SAMOCHODOWY DLA STOCZNI GDAŃSK KOMPLETNA DOKUMENTACJA TRASERSKA (NESTIX)
2010/2011 TANKOWIEC ŚRÓDLĄDOWY DLA NED-PROJECT MODEL 3D TRZECH SEKCJI Z REJONU ZBIORNIKÓW ŁADUNKOWYCH (NUPAS HULL)
2010 STATEK PSV DLA ULSTEIN POLAND WYKONANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ NA CZĘŚĆ SEKCJI Z REJONU ŚRÓDOKRĘCIA (NUPAS HULL)
2010 STATEK DO PRAC SPECJALNYCH DLA INGENIEURBURO W. K. ZENKER UDZIAŁ W PRZYGOTOWANIU PROJEKTU KLASYFIKACYJNEGO KADŁUBA
2008/2009 JACHT MOTOROWY DLA ELOMATIC POLAND WYKONANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ NA CAŁĄ JEDNOSTKĘ (NUPAS HULL)
2008 HOLOWNIK DLA MTE DESIGN WYKONANIE MODELU 3D KADŁUBA (NUPAS HULL)
2008 JEDNOSTKA DO OBSŁUGI OFFSHORE DLA CADMARTECH WYKONANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ NA CZĘŚĆ JEDNOSTKI (NUPAS HULL)
2008 KONTENEROWIEC DLA CADMARTECH WYKONANIE DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ NA CZĘŚĆ JEDNOSTKI (NUPAS HULL)

 

Znajdź nas

Kontakt

NavArt Gdaniec sp. k.
ul. Matejki 12
80-232 Gdańsk

+48 58 741 58 22
+48 58 741 58 32

office@navart.com
sales@navart.com

Dane Rejestrowe

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0001038515


NIP 957-100-41-54
REGON 220661530